Çok sık karşılaşılan kırık, çıkık, iskelet sistemi adele, tendon ve bağ yaralanmalarında hızlı ve iyi sonuç alınması etkili tedavi yöntemleri ile mümkündür. Bu tedavi yöntemlerini, protez cerrahisi, kapalı intramedüller çivileme teknikleri, fonksiyonel tespit tekniği, artroskopik yardımla yapılan küçük müdahaleli operasyonlar, kemik uyarıcıları, radikal büyük cerrahiler olarak sıralamak mümkündür.