Epileptik nöbet, beyinde bulunan sinir hücrelerinde aniden baş gösteren geçici ve olağan dışı elektrik boşalımları olarak ortaya çıkan bir klinik tablodur. Hastada nöbet sırasında bilinç, duygu, davranış, algılama veya hareket işlevlerine ilişkin bozukluk görülür.