Eğitim ve Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

S.B Ankara Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

Rinoplasti, Timpanoplasti, Tükrük Bezi Ameliyatları, Baş boyun cerrahisi

Araştırma ve Yayınlar

11 Yurt İçi – 22 Yurt dışı Bilimsel Makale

Uluslar Arasi Dergilerde Yayimlanan Makaleler

Emir H, Kizilkaya Kaptan Z, Göçmen H, Uzunkulaoğlu H, Tuzuner A, Bayiz U, Samim E. “Ossiculoplasty with intact stapes: analysis of hearing results accordingto the middle ear index” Acta Otolaryngol, 2009 Oct; 129(10):1088-94.

Bayiz U, Dursun E, Islam A,Korkmaz H, Arslan N, Ceylan K, Samim E. “Is septoplasty alone adequate for treatment of chronic rinosinusitis with septal deviation” Am J Rhinol. 2005 Nov-Dec; 19(6).612-6.

Ozdemir R, Ulusoy MG, Kocer U, Karaaslan O, Sahin B, Culha E, Bayiz U. “Evaluation of osteogenic and chondregenic activities of prefabricated periallografts” J Craniofac Surg. 2005 Nov; 16(6)1015-22

Can IH, Ceylan K, Bayiz U, Olmez A, Samim E. “Acustic rhinometry in the objective evaluation of childhood septoplasties” International Journal of Pediatric Otolary. 69:445-448(2005)

Cırak MY; Ozdek A, Yılmaz D, Bayiz U,Samim E,Turet S. “Detection of Helicobacter pylori and its CagA gene in tonsil and adenoid tissues by PCR”. Archives of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 129: 1225-1229(2003)

Dursun E, Korkmaz H, Eryılmaz A, Bayiz U,Sertkaya D, Samim E. “Clinical predictors of long term success after endoscopic sinus surgery” Otolaryngology Head and Neck Surgery, 129:526-531 (2003)

Araştırma ve Yayınlar

Ozdek A, Cırak MY, Samim E, Bayiz U, Safak MA, Turet S. “A possible role of helicobacter pylori in chronic rhinosinusitis, a preliminary report”. Laryngoscope, 113: 679-82 (2003)

Dursun E, Korkmaz H, Bayiz U, Kılıç R, Samim E. “Concholith: An usual case” Otolaryngology Head and Neck Surgery, 128:764-765(2003)

Ozdek A, Samim E, Bayiz U, Meral I,Safak MA, Oğuz H. “Antrochoanal polpys in children” Int J Pediadric Otolaryngology, 24:65:213-218(2002)

Dursun E, Bayiz U,Korkmaz H, Akmansu HŞ, Uygur K. “Follow-up results of 415 patients after endoscopic sinus surgery” European Arc Oto-Rhino-Laryngology, 255: 504-510 (1998)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayimlanan Makaleler

Emir H, Kızılkaya ZK, Göçmen H,Gündüz V, Bayiz Ü,Samim E, “Significance of Electroneurography and acustic reflex tests in determining prognosis of Bell’s palsy”. Turkiye Klinikleri J Med Sci, 30(5):1603-10 (2010)

Ceylan K, Bayiz Ü, Tekeli Ü, Ünlü İ, Samim E. “Kronik inflamatuar maksiller sinüs patolojileri: endoskopik endonazal yolla orta meaya girişim yeterli midir? KBB-Forum Elektonik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi dergisi

Hatipoğlu CA, Bayiz Ü, Fırat SK, Erdinç FS, Tülek N, Gedikoğlu S. “Case report: a case of tularemia with delayed diagnosis”. Mikrobiyoloji Bülteni, 39.89-94 (2005)

Bayiz Ü, Dursun E,Bayiz H, Ceylan K, Samim E. “Astımlı kronik inflamatuar sinonazal hastalıklı olgularda endoskopik sinüs cerrahisi sonuçları” KBB ve Baş Boyun Cerrahi Dergisi, 11:15-23 (2003)

Özdek A, Övet G, Bayiz Ü, Kılıç R, Tarhan E, Göçmen H, Samim E. “Topikal İmidazol türevleri ve oral psödoefedrinin dekonjestan etkilerinin sağlıklı kişilerde akustik rinometri ile değerlendirilmesi”. Türk Otolarengoloji Arşivi, 41:20-24(2003)

Dursun E, Korkmaz H, Bayiz Ü, Samim E, Özeri C. “Baş boyun bölgesinin melanoma dışı cilt kanserleri”. KBB Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 10: 156-160(2003)

Tarhan AE, Ceylan K, Oğuz H, Bayiz Ü, Özeri C. “Unilateral koanal atreziye Eşlik eden sfenoid sinüs patolojili hastada koanal atrezinin transpalatal onarımı” KBB Baş ve Boyun Cerrahisi Dergisi, 2002-1(3)

Özdek A, Meral İ, Bayiz Ü,Çaydere M, Kılıç R, Samim E. “Parotis tümörlerine yaklaşımımız: 52 olgunun retrospektif incelenmesi”. PTT Hastanesi Dergisi, 24:143-147 (2002)

Özdek A,Meral İ, Bayiz Ü, Çaydere M, Kılıç R, Samim E. “Nazal polip ve antrokoanal polip dokularında epitelial hücre proliferasyonu ve apopitosiz inhibisyonu: immünohistokimyasal çalışma”. PTT Hastanesi Dergisi, 24:148-153(2002)

Dursun E, Korkmaz H, Bayiz Ü, Oğuz H, Samim E, Özeri C. “Bilateral abduktor vokal fold paralizilerinde Thornell ve Kleinsasser operasyonlarının sonuçları” KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 9:102-109 (2001)

Dursun E,Korkmaz H, Bayiz Ü, Göçmen H,Samim E, Eryılmaz A, Özeri C. “Maksiller mukozal retansiyon kistlerinde cerrahi yaklaşımlar ve ostiomeatal kompleks anatomik varyasyonları”. Türkiye Klinikleri KBB Dergisi , 1:154-1612001)

Bayiz Ü, Dursun E, Göçer C, Korkmaz H, Ceylan K, Karaman T, Samim E. “Nazal poliplerde alerjinin rekürrense etkisi”. Türkiyr Klinikleri KBB Dergisi, 1:33-42(2001)

Göçer C, Bayiz Ü, Şafak MA, Uygur K, Aslan N. “Kronik sinüzitli hastalarda ostiomeatal birim hastalığı ile konka bülloza arasındaki ilişki”. Tıp ve Sağlık Dergisi,4:31-34(2000)

Göçer C, Bayiz Ü, Şafak MA, Arslan N,Uygur K. “Ostiomeatal kompleks hastalığı ile paranazal sinüs anatomik varyasyonları arasındaki ilişki ve minimal invaziv sinüs cerrahisi”. Tıp ve Sağlık Dergisi, 3: 149-153(1999)

Samim E,Çelik H, Göçmen H, Bayiz Ü, Dursun E, Korkmaz H, Özeri C. “Kronik otitis medialı olgularda kademeli “kanal wall-up” timpanoplasti” Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi,19:6-12(1999)

Bayiz Ü, Samim E,Dursun E, Göçmen H, Özkır O, Özeri C. “Polipsiz kronik inflamatuar paranazal sinüs hastalıklarında endoskopik sinüs cerrahisi sonuçları” Ankara Hastanesi Tıp Dergisi, 32:54-61(1999)

Dursun E, Samim E,Akmansu H, Korkmaz H, Bayiz Ü, Özeri C. “Frontoetmoid mukosellerde transnazal endoskopik cerrahi”. KBB Bülteni, 6:10-16(1999)

Dursun E, Korkmaz H, Şafak MA, Samim E,Bayiz Ü,Akmansu H,ÖzeriC. “Paranazal sinüs enfeksiyonlarında ostiomeatal kompleksdeki anatomik varyasyonlar” KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6:147-156(1998)

Çelik H,Samim E, Göçmen H, Dursun E, Bayiz Ü, Korkmaz H,Özeri C. “İverted papillomlu 13 olguda cerrahi yaklaşımlarımız” KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 6:139-146(1998)

A, Özeri Eryılmaz C, Bayiz Ü, Samim E, Göçmen H, Akmansu H, Şafak MA, Dursun E. “Functional endoskopic sinus surgery(FESS)” Turkish Journal of Medical Research, 11:221-223(1993)

Samim E, Eryılmaz A, Özeri C, Gürel T, Akmansu H, Bayiz Ü,Kılıç R, Eryılmaz Z. “Laringosel; iki olgu takdimi” Acta Oncologica Turcica, 25: 105-107(1992)