Biyografi

Doğum Yeri:    Trabzon

Doğum Tarihi: 31.08.1966

e-posta Adresi: ghaciibrahim@yahoo.com

Eğitimi

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1983-1989

Çalıştığı Kurumlar:

1993-1999 Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, İhtisas

1999-2000 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, Uzman

2000 Askerlik (1 ay) GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

2000 Allegemania Krankenhause, Viyana Tıp Fakültesi, Kardiyotorasik Cerrahi ve Transplantasyon Bölümü, Viyana-Avusturya, Observer

2000-2001 Paris-Sud Üniversitesi, Marie-Lannelongue Hastanesi, Torasik-Vasküler ve Transplantasyon Bölümü, Paris-Fransa, Fellowship Program

2001-2004 Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, Uzman

2004-2009 Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahi Merkezi, Uzman

2008 Doçent

2009-2010 Medikal Park Bahçelievler Hastanesi

2010-2012 Florence Nightingale Kızıltoprak Hastanesi

2012-2014 Medikal Park Bahçelievler Hastanesi

2014-2015 Medikal Park Göztepe Hastanesi

2015 Profesör- Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Araştırmalar ve Yayın Sayısı

28 adet ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış makale

45 adet ulusal bilimsel kongrelerde sunulmuş bildiri

13 adet uluslar arası dergilerde yayınlanmış makale

25 adet uluslar arası kongrelerde sunulmuş bildiri

2 adet kitap bölümü

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanları

Akciğer Kanseri cerrahisi

Plevra hastalıkları cerrahisi

Mediasten hastalıkları

Trakea cerrahisi

VATS (Video Assisted Torakoskopik Cerrahi)

Akciğer Transplantasyonu

Hiperhidrosis (Terleme) ve cerrahisi

Göğüs deformiteleri ve cerrahisi

Timus hastalıkları cerrahisi

Üye Olduğu Mesleki Kuruluşlar

Türk Tabibler Birliği

Göğüs Cerrahisi Derneği

Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

Akciğer Kanserleri Derneği

European Society of Thoracic Surgeon

Yabancı Diller

İngilizce

Fransızca