Genelde bacakları besleyen atardamarlarda tam ya da kısmen daralma ve tıkanmaya bağlı olarak oluşan ve ağrı ve kramplarla kendini gösteren bir hastalıktır. Bu hastalığın sebebi olarak yaklaşık %95 oranında damar sertliği (ateroskleroz) gösterilir.

Periferik damar hastalıkları için en önemli risk faktörü sigara ve şeker hastalığıdır. Erkeklerde görülme oranı kadınlardan 5 kat daha fazladır.

Periferik arter hastalığında hastanın durumunu 3 ana işleyiş belirler. Bunlar damardaki darlık derecesi, kollateral dolaşımın varlığı ve yeterliliği ile kanın akışkanlığıdır. Bu faktörler arasındaki dengeye bağlı olarak başlangıçta sadece eforla bacakta ağrı olurken, darlık ilerledikçe ve kollateral dolaşım yetersiz kaldıkça durum ağırlaşır ve istirahatte de ağrı görülür. Hastalığın en sık görüldüğü bölge kalça ile diz arasındaki bölgedir.

Periferik arter hastalığının teşhisi ultrason ile sağlanır. Güncel tedavisinde ilaçların yanı sıra balon, stent ve cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Damardaki daralma ya da tıkanmanın çok uzun olması durumunda genellikle cerrahi yöntemlere başvurulurken, kısa olması durumunda balon ya da stent tedavisi uygulanır.