Pediatri genel olarak çocuk hastalıkları ile ilgilenir, çocuk anne karnında iken başlayan ve ergenlik çağının bitimine dek geçen süre içerisinde çocuklarda karşılaşılan doğumsal ve sonradan ortaya çıkabilecek cerrahi hastalıkların teşhis ve tedavisi ile uğraşır.

Çocuk, yetişkinin küçültülmüş bir kopyası değildir. Kendine özgü anatomik, fizyolojik, metabolik ve psikolojik özellikleri vardır. Bu özellikler çocuğa yapılacak tanı ve tedavi yaklaşımlarını ve uygulanacak cerrahi girişimleri temelden etkiler. Bu nedenle çocuklarla ilgili cerrahi girişimlerin, sadece çocukların cerrahi hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile ilgili eğitim almış kişiler tarafından yani çocuk cerrahları tarafından yapılması gereklidir. Çünkü çocukta ve erişkinde aynı isimle adlandırılan hastalıklar bile çok farklı yöntemlerle tedavi edilmektedir.

Çocuklardaki, çok küçük denilebilecek cerrahi girişimler bile, eğer uygun şartlarda yapılmaz ise çocuklarda çok ciddi sonuçlara sebep olabilir. Yapılan uygulamalar sırasında çocukların ruh sağlıklarının korunması, konforlu ve ağrısız bir operasyon dönemi geçirmesi hedeflenir.

Çocuk cerrahisi bu ihtiyaçları karşılamak amacıyla ortaya çıkmış bir bilim dalıdır.

Çok geniş bir alanda çalışan çocuk cerrahisi bölümü; kalp dışı göğüs cerrahisi, onkolojik cerrahi, sindirim sistemi cerrahisi, çocuk endokrin cerrahisi, çocuk jinekolojisi, tanısal ve girişimsel endoskopik uygulamalar, laparoskopik ve torakoskopik cerrahi girişimler, ağır doğumsal anomaliler, travma cerrahisi, fıtık, apandisit, inmemiş testis gibi sık rastlanan çocukluk çağı problemlerinin tedavisinden basit cerrahi işlemler alanında faaliyet gösterir.

Çocuk cerrahisinde ve çocuk ürolojisinde tanı ve tedavi yöntemleri, sık rastlanan çocuk cerrahisi hastalıklarından bazıları ise şunlardır:

1. Laparoskopik, torakoskopik, endoskopik, sistoskopik girişimler
2. Çocuklarda apandisit ve laparoskopik tedavisi
3. Kasık fıtığı, hidrosel, kordon kisti
4. İnmemiş testis
5. Testis ve torbaların acil halleri (Akut skrotum ve testis torsiyonu)
a. Testis dönmesi (Testis torsiyonu)
b. Testis ve torbalarla ilgili diğer acil durumlar
6. Göbek fıtığı
7. Göbek granülomu
8. Eğri boyun hastalığı (Tortikoliz)
9. Labial yapışıklık
10. Anüsten kan gelmesi durumları
a. Bağırsak düğümlenmesi (İnvaginasyon)
b. Rektal polip (Juvenil Polip)
c. Anüste çatlak (Anal fissür)
11. Çocuklarda kabızlık ve enkoprezis (Dışkı kaçırma hastalığı)
12. Bebeklerin mide çıkışı tıkanıklığı (İnfantil plor stenozu)
13. Sünnet (Yenidoğan ve çocukluk döneminde)
14. Tümör cerrahisi (Karıniçi ve göğüs boşluğunda yerleşimli)
15. Hava ve sindirim yolundan yabancı cisimlerin çıkartılması
16. Çocuk ürolojisi ile ilgili hastalıklar (Hipospadias, vezikoüreteral reflü)
17. Hirschsprung hastalığının tek evreli tedavisi
18. Yenidoğanın doğumsal hastalıkları (Diyafragma hernisi, özofagus atrezisi, anal ve intestinal atreziler)