Organ transplantasyonu ya da organ nakli organ donörü tarafından verilen sağlam organ parçası ya da tamamının alıcının tıbbi olarak tedavisi olası olmayan hastalıklar sebebiyle çalışamayacak derecede hasarlı organı yerine koymak amacıyla bir vücuttan diğerine nakledilmesidir. Organ nakli, canlıdan ya da kadavradan yapılarak gerçekleştirilen bir operasyondur. En çok nakledilen organ ve dokular arasında böbrek, karaciğer, kalp, pankreas, kemik iliği, akciğer, kemik, kornea ve ince barsak yer alır. Kalp dışında nakillerin önemli bir çoğunluğu canlıdan canlıya yapılabilmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın yönetmeliği gereği 4. dereceye kadar olan akrabalar (1. derece akrabalar: anne, baba, çocuk; 2. derece akrabalar: kardeş, dede, nine, torun; 3. derece akrabalar: amca, hala, dayı, teyze, yeğen; 4. derece akrabalar: 3. derecedekilerin çocukları) nakil için donör olarak kabul edilebilir. Ancak Etik Kurulu’nun onayı ile akraba olmayan kişiler ile de organ nakli gerçekleştirilebilmektedir. Ülkemizde organ nakillerinin yaklaşık %75’i canlıdan canlıya yapılmaktadır. Gerçekleştirilen organ nakillerine karşın bağışlanan organ sayısının yeterli olmaması sebebiyle yapılan organ bağışları ihtiyacı karşılamamaktadır. Organ nakli için üst düzeyde hizmet veren bir merkezin tercih edilmesi gerekmektedir. Organ nakli ile yaşam süresi uzar ve yaşam kalitesinde artış görülür.

Böbrek Nakli

Böbreklerin hayatı etkileyecek derecede fonksiyonlarını yitirmesi sonucu yeni bir böbreğin…

Karaciğer Nakli

Vücudun en büyük ve en önemli organı olan karaciğerin 400’den fazla fonksiyonu bulunmaktadır…

Kalp Nakli

Fonksiyonlarını yeterince yerine getiremeyen ve ileri derecede hasar görmüş hasta kalbin…

Pankreas Nakli

Vücudun şeker hastalığından zarar görmesini engellemek için hastayı insülinden bağımsız hale…

Kemik İliği Nakli

Vücudumuzdaki hücreler çoğalıp, kemik iliğindeki kan yapımından sorumlu kemik iliğindeki…

Akciğer Nakli

Akciğer nakli, geri dönüşümsüz kalıcı hasara uğramış akciğer rahatsızlığı olan hastadan…

Kornea Nakli

Kornea, gözün dış tabakasının en ön kısmında yer alan, gözü dış etkenlerden korumak ve…

İnce Barsak Nakli

Erişkin veya çocuk yaşlarında cerrahi ya da başka nedenlerle ince barsakları çıkarılmış ya da…