Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücrelerin kontrol dışı bir şekilde çoğalması anlamını taşır. Meme kanseri, meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. Sıklıkla görülen çeşidi; meme kanallarından kaynaklanan duktal kanser denen kanserlerdir. Süt üreten bezlerden kaynaklanan lobüler kanserlerle de sıkça karşılaşılır. Ayrıca diğer dokulardan kaynaklanan ve daha az görülen medüller, tübüler, müsinöz gibi tipleri de vardır. Meme kanseri oluşumunda genetik değişiklikler çok mükimdir. Normal yaşlanmanın ve genetik yapıda çeşitli faktörlerin ve etkisiyle ortaya çıkan bozukluklar kansere sebebiyet verir. Ancak meme kanserlerinin sadece %7-9’luk bir kısmı ailesel geçişlidir. En yaygın belirtisi memede görülen ağrısız bir kitlenin fark edilmesidir. Daha az görülen belirtileri arasında, göğüste oluşan ve geçici olmayan değişimler, şişlikler, kalınlaşma, deride bozulma ya da tahrişler, akıntılar, göğüs ucunun hassaslaşması veya içe dönmesi de dahil olmak üzere göğüs ucu belirtileri de yer almaktadır. Erken teşhiste kendi kendine yapılan göğüs kontrolleri oldukça önem teşkil eder. Bunların yanında, meme kanserinin en sık karşılaşıldığı yaş dönemlerinde, belirli aralıklarla muhakkak doktor kontrolleri ve görüntüleme yöntemleri (mamografi) gerçekleştirilmelidir.