Kulaklar, burun, boğaz, baş ve boyun ile ilgili yapıların tıbbi ve cerrahi tedavisini içeren branştır. Aynı zamanda otoloji / nörotoloji, baş boyun tümörleri, pediatrik otolarengoloji, yüz plastik ve rekonstrüktif cerrahisi, larengoloji, rinoloji ve allerji KBB uzmanlığının alt alanlarını oluşturur.

 

Kulak

İşitme organımız olan kulak; iç kulak, orta kulak ve dış kulak olmak üzere 3 bölümden oluşur. Dış…

Burun

Burun, yüzün tam merkezinde bulunan, koklama ve solunum organıdır. Burun; yumuşak doku…

Boğaz

Boğaz kafatasının alt kısmından başlar ve alt gırtlak kıkırdağı hizasında yemek borusu ile…

Boyun

Vücutta kafa ile gövde arasında bağlantı görevi gören vücut kısmıdır. Boyun hastalıklarında…