Sindirim sisteminin kalın bağırsak denilen bölümünü kolon ve rektum oluşturmaktadır. Son 20 cm’lik olan kısım rektum, rektumdan ince bağırsaklara kadar olan kısım ise kolon olarak isimlendirilir. Kısmi olarak sindirilen gıdalar ince bağırsaktan kolona ulaşır. Kolon mineral ve suları besinden ayrıştırır, geri kalanı ise anüsten dışarı atılmak üzere depolar. Kolondan başlayan kansere kolon kanseri, rektumdan başlayan kansere ise rektal kanser denir. Bu organların iç yüzeyini örten tabakayı oluşturan hücrelerin gelişmesi ile kolon ve rektum kanserleri oluşmaktadır. Risk faktörleri arasında yaş (50 yaş ve üzerinde olmak), kolonda poliplerin varlığı, ailede kalın bağırsak kanseri bulunması, çevresel faktörler, kişinin öncesinde meme, kalın bağırsak, rahim ya da yumurtalık kanseri geçirmiş olması, liften fakir gıdalarla beslenmiş olması, kronik iltihabi bir bağırsak hastalığının bulunması, obezite, fazla hayvansal yağ ve kırmızı et tüketimi ve aşırı sigara ve alkol tüketimi sayılabilir. İshal ya da kabızlık, bağırsak alışkanlıklarında değişim gözlenmesi, dışkıda koyu kırmızı veya parlak kan görülmesi, dışkının incelmesi, bilinen bir sebep olmaksızın kilo kaybı, genel abdominal rahatsızlıklar, sürekli yorgunluk, bulantı ve kusma ve kansızlık kolon kanserinin belirti ve bulguları arasında yer almaktadır.