Kardiyovasküler cerrahi, kalp ya da kan damarlarının hastalıklarını içeren gruba yapılmış olan bir isimlendirmedir. Dolaşım sistemini etkileyen herhangi bir rahatsızlık durumunda bu hastalık kardiyovasküler hastalık olarak tanımlanır. Özellikle kalple ilgili hastalıklar, böbrek ve beyindeki damarları etkileyen hastalıklar ve periferik damar hastalıkları kardiyovasküler cerrahiye girer. Kardiyovasküler hastalık nedenleri farklılık göstermesine rağmen en çok karşılaşılan nedenler ateroskleroz ya da hipertansiyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Kalp ve damar cerrahisine konu olan ameliyat ve tedavileri aşağıdaki gibi kısaca açıklayabiliriz.

Varis ve Tedavi Seçenekleri

Varis, toplardamarların genişlemesi, uzaması ve kıvrımlı hal alması olarak tanımlanır…

Böbrek ve Damar Hastalıkları

Böbrek damarlarındaki tıkanıklıklar en çok damar sertliğine bağlı olarak gelişir. Böbrekleri besleyen…

Periferik (Bacak) Damar Hastalıkları

Genelde bacakları besleyen atardamarlarda tam ya da kısmen daralma ve tıkanmaya bağlı olarak…

Şah Damarı (Karotis) Ameliyatları ve Felç

Beyni besleyen karotis damarının tıkanması veya daralması sonucu karotis hastalığı oluşur. Felç ya…

Aort Damarı (Açık ve Kapalı) Ameliyatları

Aort vücudumuzdaki tüm organları ve uzuvları besleyen atar damara verilen isimdir. En geniş…

Kalp Kapak Ameliyatları

Kalbimizde 4 adet kapak bulunur: Mitral, aort, triküspit ve pulmoner kapak. Bu kapaklar kanın

Koroner Arter Bypass Cerrahisi

Koroner arterler kalbin kan ihtiyacını karşılar. Bu damarlarda birdenbire meydana gelen…