Genel cerrahi teknik bir disiplin olup, vücuttaki yerel ve sistemik problemlerin cerrahi prosedürlerle tedavisi yanında, genel prensipler (yara iyileşmesi, yaralanmaya metabolik ve endokrin cevap) gibi durumları içeren birçok cerrahi ve temel tıp dalını etkilemiştir.

Cerrahi, ilaçla veyahut diğer tedavi şekilleriyle iyileştirilemeyen hastalıkların, yapı bozukluklarının, yaralanmaların ameliyatla giderilmesi ya da problemli organın kesip çıkarılarak uygun olan şekline döndürülmesi temeline dayanır.

Bu bölüm, ilgi alanın kapsamlı olması sebebi ile pek çok disiplin ile işbirliği içinde ve koordineli olarak çalışmaktadır. Genel cerrahi hastalarının çoğu çeşitli tipte kanser vakalarından oluşur. Bu hastalar için tanı, ameliyat ve ameliyat sonrası aşamaların planlanmasında radyoloji, gastroenteroloji, patoloji, ve onkoloji ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. Guatr (tiroid bezi), meme, yemek borusu (özofagus), mide, ince barsak, kalın barsak, rektum, anüs, fıtıklar, karaciğer, safra kesesi, safra yolları, endoskopik ve laparoskopik cerrahi girişimleri genel cerrahi alanına girmektedir.

Genel Cerrahi’nin bir diğer ilgi alanı da travmatolojidir. Travmalı hastaların çoğunda, çoklu organ sistemi yaralanması mevcut olduğundan üroloji, ortopedi, kardiyovasküler cerrahi, nöroşirurji branşları ile birlikte hareket edilmektedir.

 

Endokrin Cerrahi

Vücudun iç salgı yapan bezlerinin ameliyat gerektiren durumlar söz konusu olduğunda…

Reflü Cerrahisi

Reflünün belirtileri arasında ağıza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, ses kalınlaşması, gıcık hissi…

Endoskopik Cerrahi

Gastroskopi olarak da adlandırılabilir. Eğer kalın barsak için yapılıyorsa bunun adına kolonoskopi…

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik cerrahi, karın veya göğüs bölgesini ilgilendiren ameliyatlarda (safra kesesi, apandisit…