Gastroenteroloji bilim dalı sindirim sistemi hastalıklarının teşhis ve tedavisini yapan bölümdür.
Yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklar ile karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreasın tüm hastalıkların teşhisi ve tıbbi tedavileri gastroenterolojinin ilgi alanıdır. Ayrıca sindirim sisteminin büyük bölümünün içinde bulunduğu karın bölgesinin çevreleyici zarının (periton) bazı hastalıkları da gastroenteroloji tarafından teşhis ve tedavi edilir.

Gastoenterolojide hastanın yakınmalarının özelliklerinin deneyimli bir hekim tarafından değerlendirilmesi, özellikle daha sonra teşhis için izlenecek yolların doğru tespiti için çok önemlidir.

Sindirim sistemi hastalıklarında teşhiste aşağıdaki yöntemler çok önemli rol oynar.

Endoskopi

Endoskopi mide ve benzeri iç organların iç kısımlarının gelişmiş optik cihazlarla doğrudan görüntülenerek incelenmesi işlemidir.

Kolonoskopi

Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir bir boru ile anüsten girilerek bütün kalın bağırsağın ve ince bağırsakların kalın bağırsağa komşu kısmının görüntülenmesi yöntemidir.

ERCP

ERCP, safra ve pankreas kanallarındaki tıkayıcı hastalıkların teşhis ve tedavisinde kullanılan endoskopik bir girişimdir. Kelimenin açılımı “Endoskopik Retrograt Kolanjiyo-Pankreatografi” dir. Doktor, “duodenoskop” adı verilen bir endoskopi tüpünü oniki parmak bağırsağına göndererek karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreastaki problemleri görüntüler, teşhis koyar ve aynı seans içinde tedavi için bir dizi işlem uygular. ERCP başlıca safra kanalları ve pankreas kanallarının tıkanıklığını tedavi etmek için kullanılır. Böyle hastalarda genellikle sarılık, karın ağrısı ve ateş şeklinde belirtiler vardır. Bunun dışında, safra kesesi, karaciğer ve pankreasın diğer bazı bozukluklarında da kullanılmaktadır.

MRCP

“Manyetik Rezonans Kolanjiyo-Pankreatografi”nin kısaltmasıdır. Safra kanalları, safra kesesi ve pankreas kanalının MR cihazı ile görüntülenmesi anlamına gelmektedir. Elde edilen görüntü ERCP’deki ile aynıdır. MRCP girişimsel bir işlem değildir ve ERCP’de olduğu gibi uyutulma, pankreatit veya delinme gibi riskleri yoktur. MRCP sadece teşhis amacıyla kullanılır, tedavi edici yönü yoktur