Gastrik bypass operasyonunda midenin büyük bir kısmı bypass edilir ve 25-30 cc’lik bir mide hacmi oluşturulur ve ince bağırsaklara dikilir. Bu ameliyatta mide hacminin küçültülmesi ve bağırsakların bir bölümünün devre dışı bırakılarak tüketilen yiyeceklerin bir kısmının emilmeden atılması amaç edinilir. Dolayısıyla hem yemeyi kısıtlayan, hem de emilimi azaltan bir ameliyattır. Gıda emiliminin azalmasına bağlı olarak hastalar mutlaka ameliyat sonrasında vitamin ve mineral desteği almalıdırlar.