Vücudun iç salgı yapan bezlerinin ameliyat gerektiren durumlar söz konusu olduğunda uygulanan cerrahiye verilen isimdir. İç salgı bezleriyle alakalı hastalıklar, troid bezi hastalıkları, paratroid bezi hastalıkları ve böbrek üstü bezi hastalıklarıdır.