Sinir sıkışmaları, çeşitli el yaralanmaları (kol, el ve parmak kopmaları, sinir, kiriş ve damar kesileri vb.), el ve parmaklarda gelişen şekil bozuklukları, travmatik kol felçleri, sinir yaralanmalarına bağlı olarak doğan kol felçleri ve elde görülen hareket kayıpları, doğuştan ortaya çıkan yapışık parmak, parmak yokluğu ya da fazla parmak gibi anomaliler, tırnakla alakalı hastalıklar, el ve parmaklarda ortaya çıkan tümörler ve kistler el cerrahisi alanı içine giren durumlardan bazılarıdır. Mikrocerrahi yoluyla çıplak gözle zor görülebilen iğne ve iplikler yardımıyla ufak damar ve sinirlerin operasyonu gerçekleştirilebilmektedir.