Çocuk ortopedisi; 16 yaş altındaki çocukların tüm doğuştan kol ve bacak deformasyonlarının tanısı, takip ve tedavisi, bu yaş grubunda oluşan kırık ve çıkıkların ameliyatlı veya ameliyatsız tedavisi, kemik ve yumuşak doku tümörlerinin ortopedik cerrahi tedavileri, omurga rahatsızlıklarının takip ve tedavisi, kalça çıkığının erken tanı, takip ve tedavisi, çarpık ayak deformitelerinin cerrahi tedavisi, yürüme bozuklukları gibi konuları kapsayan bir branştır.