Böbrek damarlarındaki tıkanıklıklar en çok damar sertliğine bağlı olarak gelişir. Böbrekleri besleyen damarın daralması kontrol edilmesi güç tansiyon yükselmelerine ya da böbreğin işlevinde bozulmalara neden olabilir. Böbrek damarlarında ani tıkanma çok nadir olarak görülür. Tıkanmagenellikle sinsi seyirlidir ve son aşamaya kadar genellikle belirti verdiği görülmez. Bu hastalık renkli ultrasonografi ile teşhis edilebilir. Görüntüleme yöntemleri sayesinde, böbrek damarında oluşan daralmanın sebebi konusunda önemli bilgiler edinilir. Akut tıkanıklıkta, hemen bir anjiografi yapılarak tıkalı damara ince bir kateterle girilir ve pıhtı eritici tedavi yapılır. Daha sonra bir darlık görülürse, balon ya da stent yöntemi kullanılarak tedavi edilir. Kronik daralmalarda ise günümüzde ideal tedavi balon ya da stentle anjioplasti yapılmasıdır. Bu tedaviler uygulanamaz ya da başarılı olmazsa cerrahi tedavi denenebilir.